Chính Sách Riêng Tư

Có hiệu lực từ 1 tháng 08, 2022

 

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT https://quanlychungcu.net bao gồm: điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà https://quanlychungcu.net cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để https://quanlychungcu.net liên hệ xác nhận khi người có nhu cầu sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng.

 

Các Khách hàng không buộc phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và mật khẩu của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT https://quanlychungcu.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT https://quanlychungcu.net sử dụng thông tin Người tìm kiếm bất động sản cung cấp để:

 

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

 

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sàn giao dịch TMĐT https://quanlychungcu.net;

 

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

 

- Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ihouzz.com.

 

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ihouzz.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người tìm kiếm bất động sản sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://quanlychungcu.net.

 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- AZProperty

 

- Địa Chỉ: 19 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

 

- Email: hello@quanlychungcu.net

 

- Hotline: 0988879856

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu https://quanlychungcu.net thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://quanlychungcu.net sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://quanlychungcu.net được https://quanlychungcu.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://quanlychungcu.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, https://quanlychungcu.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 

Ban quản lý https://quanlychungcu.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng cần phải cung cấp các thông tin như số điện thoại, riêng với nhà cung cấp, khi muốn đăng sản phẩm của mình cần cung cấp các thông tin liên quan đến bất động sản (địa chỉ bất động sản, giá) và các thông tin cá nhân (tên, thông tin về CMND/CCCD, số điện thoại) và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://quanlychungcu.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán, thuê, cho thuê bất động sản

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử https://quanlychungcu.net đến địa chỉ:

 

- AZProperty

 

- Địa Chỉ: 19 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

 

- Email: hello@quanlychungcu.net

 

- Hotline: 0988879856

 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

 

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bất động sản là 15 ngày